Jag är student på Luleå tekniska universitet. Jag går just nu sista året på min tekniska utbildning, och hemsidan kommer förhoppningsvis att bli mitt examensarbete.

Hemsidan har långt kvar och jag hade tänkt uppdatera den på min fritid. Men just nu så hoppas jag att min hemsida har svarat på din frågan “Vad är IPTV?”.